Lex Nijhuis

Samen leven perspectief voor elkaar

Ontwikkeling Perspectief 2017-2020 mét en vóór stakeholders De Twentse Zorgcentra

De opdracht

Binnen De Twentse Zorgcentra is een meerjarig proces afgerond in de vorm van het document ‘Samen Leven Perspectief 2017-2020’. De visie en missie van De Twentse Zorgcentra waren al helder, de concrete doorvertaling naar gedrag: rol, taken en verantwoordelijkheden binnen de eigen organisatie nu ook. Terzake is gevraagd een voorstel te doen in lijn met de hertaling van het beleid én daarbij rekening te houden met de wens voor een gedrukt boekwerk en om de interne ‘Stiepeltekens’ begrijpelijk en eenvoudig door te vertalen in de uitvoering.

Gekozen strategie

Binnen de al eerder ingezette communicatiestrategie en -toon, waarin beleid doorvertaald is naar cliëntcommunicatie, is ervoor gekozen om het als een mini-campagne naar buiten te brengen door a) alle stakeholders erbij te betrekken, b) een kick-off presentatie te organiseren om het belang voor de eigen organisatie te benadrukken en c) gelijk na de kick-off een intranet-campagne op te starten waarbij 2-wekelijks de belangrijkste conclusies van het ‘Samen Leven Perspectief 2017-2020’ onder de aandacht wordt gehouden bij de eigen medewerkers.

Het resultaat

Het boekwerk werd zeer enthousiast ontvangen door de creatieve oplossing in de vorm van een ‘illustratie-boekje-in-een-tekst-boek’. De presentatiedag zelf werd zeer goed bezocht, alle stakeholders, wethouder, zorginkoper en pers waren op de middag aanwezig en ook is er een registratiefilm gemaakt. Een 15-tal korte animaties over de gedragsregels voor De Twentse Zorgcentra medewerker werden in een periode van 2 maand onder de aandacht gebracht. Afsluitend ontving iedereen een originele ‘MagicCube’-gimmick – als afsluiting van deze campagne.


Free WordPress Themes, Free Android Games