naar HOME

Privacy

Terzake. Merken Strategie Design neemt uw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door ons gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. Wanneer u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze Functionaris gegevensbescherming via lex@komterzake∙nl

Verwerken van persoonsgegevens

Terzake kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Terzake en doordat u door middel van het contactformulier op de website uw gegevens aan Terzake verstrekt. Afhankelijk van de diensten die u bij Terzake afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw opleiding en bijscholing
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u op deze website te registreren

 

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Terzake verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

 • U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het afhandelen van uw betaling

Terzake verwerkt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, tenzij we hiervoor van u toestemming hebben gekregen.

Gebruik door derden

Terzake verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Wij werken bijvoorbeeld samen met een aantal leveranciers waaronder drukkerijen en tekstschrijvers. Wij zullen alleen gegevens verstrekken aan organisaties bij wie u diensten afneemt. Ook nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed worden beveiligd, en sluiten verwerkersovereenkomsten af met al onze verwerkers. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging

Terzake gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt dan ook passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

Bewaartermijn

Terzake bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u niet langer gebruikt maakt van de diensten van Terzake worden uw persoonsgegevens verwijderd, behalve als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn.

Cookies

Door gebruik te maken van deze website of door op de button ‘Ik snap ‘m!' te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Terzake gebruikt alleen functionele en analytische cookies.

 • De ‘functionele’ cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
 • Met de analytische cookies krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren.

 

Terzake maakt géén gebruik van voorkeurs- en marketingcookies.

 • Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
 • Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via lex@komterzake∙nl

U heeft het recht om ons bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u. Tenslotte heeft u het recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw gegevens aan u over te dragen in een veelgebruikt formaat.

Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, kunt u altijd contact opnemen met ons of met onze Functionaris gegevensbescherming Lex Nijhuis. Als we er onverhoopt samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Social media

Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op onze socialmediakanalen. Op de contactpagina op onze website zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacyverklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Wij maken gebruik van de volgende socialmediakanalen:

 

Nieuwsbrief

U kunt u via onze website aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze ontwikkelingen. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, meldt u zich dan af via de link onderaan de nieuwsbrief.

Functionaris voor de gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming bereiken door een e-mail te sturen naar lex@komterzake∙nl

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons ten alle tijde worden gewijzigd.

Borne, 25 mei 2018