Een nieuwe jas voor Nieuwe wegen

Intern magazine Strukton Civiel flink opgefrist

De opdracht

Het interne magazine van Strukton Civiel is al jaren een goed gelezen informatiebron voor de medewerkers. De wens ontstond echter om de drive, ambitie en persoonlijkheid die Strukton Civiel uitdraagt, ook visueel door te vertalen in Nieuwe wegen.

Gekozen strategie

Om het gevoel van een magazine te creëren is het liggende formaat, gewijzigd naar een staand. Op de cover gekozen voor meer ruimte en rust door een dragende visual. De artikelen werden waar nodig voorzien van verklarende illustraties. Verder is vooral gelet op een rustig design, waarbij de kracht van het ‘echte en persoonlijke’ van Nieuwe wegen werd gewaarborgd.

Het resultaat

Nieuwe wegen heeft een verfrissende look & feel gekregen. Hierbij is de kracht van het magazine bewaard gebleven, de leesbaarheid bevordert en past het meer bij de organisatie die Strukton Civiel nu is en wil zijn. De positieve reacties uit de organisatie bevestigen dat onze missie is geslaagd.

Gaaf! Ons personeelsblad in een nieuwe jas. Team Terzake heeft een frisse kijk op communicatie waardoor we samen mooie resultaten hebben bereikt.
Marlon Snijders, PR & Communicatie adviseur Strukton Civiel