Terug naar CASES

De Twentse Zorgcentra

Vele gezichten, één organisatie

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Terzake werkt veel samen met de afdeling communicatie. [nog meer bedenken]

 

Cliëntcommunicatie

In samenwerking met de afdeling Communicatie en team Recreatie hebben we een fraai vakantieboek ontworpen met foto’s, puzzels, kleurplaten en het programma van de zomertoer voor cliënten. Het is zo goed bevallen dat de derde editie inmiddels een feit is.

 

Eigen magazine ‘blij!’ voor cliënten
Het magazine is gemaakt voor en dóór cliënten. Onderwerpen die ze zelf hebben bepaald en interviews die ze zelf hebben afgenomen. Overzichtelijk vormgegeven, met eenvoudig taalgebruik en elementen waarmee onderwerpen kunnen worden herkend en begrepen.

Online magazine ‘Dichtbij’

Een middel waarin mensen, verhalen en achtergronden beter tot hun recht komen, dat beter aansluit bij de huidige tijd, meer interactie en meer bereik heeft. De eerste editie van de Dichtbij kwam 30 juni 2015 online, en vanaf de eerste uitgave is het online magazine een succes gebleken. De lezer is in staat om ‘Dichtbij’ de cliënt, medewerker en organisatie te staan. Naast de grafische ontwerpen en technische uitvoering verzorgt Terzake ook een deel van de fotografie en sfeer-video's. Bekijk het online magazine op dtzconline.nl

Vele gezichten, één organisatie

De Twentse Zorgcentra heeft veel locaties waar leren, werken en activeren centraal staan. Iedere locatie heeft haar eigen cultuur, identiteit en wensen. Tegelijkertijd is het van belang dat de verbondenheid met de organisatie wordt bevestigd en verstevigd. Iedere locatie heeft daarom een eigen gezicht, met passend en herkenbaar logo, huisstijl en bijbehorende offline en online communicatiemiddelen.
 

 

Ben je net als De Twentse Zorgcentra

voor dé verandering?

Bakkie doen?

Het is gewoon lekker eens vrijblijvend van gedachten te wisselen. Een frisse blik. Een scherp oog. Een verrassend idee.

Ja!
`